Projemiz

NAR Lichtblick für Frauen und Mädchen e. V, kız çocuklarının ve kadınlarıın sosyal ve kültürel potansiyellerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve çalışmaların yanı sıra sosyal yönden dezavantajlı kız öğrencilerine burs vermektedir   Çünkü eğitim,  toplum içerisindeki kadının özgür iradesini ve eşitliğini sağlayan bir yoldur. Bu amaçla, tabiki çok sayıda bağış ve üyelerimizin aktif ve fedakar çalışmaları sonucu, 2015’ten beri toplamda dokuz kız ögrencimizi, hayatlarına büyük anlamda yön verecek olan eğitim dönemlerinde, burslarımızla destekliyoruz. Sizlerde „NAR velisi“ olarak bir öğrenciye burs vererek destekte bulunabilirsiniz.

Kimleri destekliyoruz? 

Dini veya etnik kökenine bakmaksızın, Türkiye’nin farklı bölgelerinden olan başarılı kız öğrencileri.

Değerlendirme sürecinde, NAR Lichtblick tarafından hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor? 

Hem öğrencilerin velileri hem de öğrencilerin kendileri düşük gelirli olmak zorundadır. Her dönem öğrencilerden, not dökümlerinin bir kopyası istenir.

Kimler „NAR velisi“ olabilir?

Tüm özel ve tüzel kişiler (kuruluşlar, şirketler, dernekler vb.) olabilirler. Ayrıca, birkaç kişide ortaklaşa bir öğrenciyi destekleyebilirler.

„NAR velisi“’nın yükümlükleri nelerdir?

Her ay, en az 50 Euro bağış yapmaya hazır olmalısınız. Sponsorluk için bir sözleşme yapılacaktır. Sözleşme, ilgili dönemin sonunda yazılı olarak sonlandırılabilir.

Projenin işleyişi ve İletişim Adreslerimiz

Her ayın 1. ve 3. pazartesi saat 18-20 arasında olan görüşme saatlerimizde Kulturbrücke(Chorweiler)’e uğrayabilirsiniz.
Adres: Athener Ring 34, 50765 Köln (Chorweiler)

Ayrıca aşağıdaki E-Mail adresimizdende bize ulaşabilirsiniz.
info@narlichtblick.de